Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / VIDE / 2018.
30.05.2024.

Iedzīvotāji veido savu vidi 2018

1. Deju grīda –deju laukuma labiekārtošanai Izvaltā, Saules ielā 1/3, nereģistrēta iedzīvotāju grupa “Šaltupe”

2. Divu pludmales volejbola laukumu izveide Izvaltā, Saules ielā 1, biedrība “Attīstībai”