Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / IZVALTAS PAGASTS
15.06.2024.

Izvaltas pagasts ir viena no administratīvajām teritorijām, Krāslavas novada ziemeļrietumos.

Robežojas ar sava novada Ūdrišu un Kombuļu pagastiem, Aglonas novada Grāveru un Šķeltovas pagastiem un Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagastiem.

Attālums līdz galvaspilsētai Rīgai ir 260 km, līdz Krāslavai 11 km un līdz Daugavpilij 38 km.

 

Izvaltas pagasta teritorija ir interesanta ar savu vēsturi, tradīcijām, saimniecisko dzīvi, dabas ainavām un cilvēkiem. Mēs priecājamies, ka Izvalta ik dienu kļūst sakoptāka, un cilvēki jūtas arvien labāk, spēj realizēt savus mērķus un ieceres. Mūsu puses ļaudis allaž cēluši Izvaltu saulītē – ar dzirkstošo balsi un skanīgajām dziesmām, raito dejas soli, izaustiem rakstiem un ikvienu labi paveiktu darbu. Mēs cenšamies mūsu pagastu padarīt tīkamu sev, saviem bērniem, mazbērniem un ciemiņiem. Gaidām ikvienu Izvaltā! I