Aktīvā lapas iedaļa: Tūrisms
15.06.2024.

Bukleti

Tūrisma objekti Izvaltas pagastā

"Vasals Izvoltā!"- šādi sveicina izvaltieši viens otru un pagasta viesus. Izvaltas novadu senas ciltis apdzīvoja jau pirms 400. gadiem. Izvalta pirmo reizi minēta 1625.g., kad šeit ieradās jezuīti un nodibināja savu misiju.

Izvaltas pagasts atrodas Latgales augstienes Dagdas paauguraines Rietumu daļā. Izvalta atrodas 12 km attālumā no Krāslavas, 40 km no Daugavpils, 3 km no tuvākās dzelzceļa stacijas "Silava".

Izvaltā tūristus aicina šādi tūrisma objekti-

  • Pirmā Izvaltas koka baznīca- uzcelta 1625.g. To par saviem līdzekļiem uzcēlā muižnieks A.Ļackis un nodeva Daugavpils jezuītiem. Izvaltā izveidojās jeazuītu misija. 1896.g. prāvesta A.Balteja vadībā tika uzcelta tagadējā mūra baznīca (konsekrēta 1897.g.) Centrālajā baznīcas altārī atrodas glezna, kurā attēlota Sv. Anna ar jaunavu Mariju, tāpēc vieni no svarīgākajiem svētkiem Izvaltā ir Annas diena.
  • Jezuītu laikā celtais klostera komplekss ar vēlāko laiku pārbūvēm. Klostera ēkā pašreiz ir skola un sabiedriskās iestādes. Vēl šodien ir dzīvas leģendas par pazemes ejām no klostera uz baznīcu, vecajiem kapiem, Izvaltas mežu.
  • Sargavas (Sargovas ez., pl. 53,2 ha, vid dziļ. 1,9m, liel. dziļ.4,3 m)ezers atrodas centrālajā daļā. Ezeram cauri tek pagasta lielākā upe Rudņa, pagasta DR līkumo Rudņas pieteka Malnupeite (Melnupīte).
  • Suveizdišķu kalns, no kura paveras gleznains skats uz apkārtni; Lābiņu grava,Šaltupēs ūdenskritums, Šaltupes meža lapegļu audze;
  • Beržinas (Berezaukas) pilskalns ar apkārtni, Valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis, atrodas Berzinē.
  • Kalna Boliņu senkapi, Valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis, atrodas Kalna Boliņos;
  • Lielo Truļu senkapi I, Valsts nozīmes kultūrvēsturiska piemineklis, atrodas Lielajos Truļos; Lielo Truļu senkapi II , Valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis, atrodas Lielajos Truļos.
  • Murānu pilskalns, Valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis, atrodas Mazmurānos;
  • Ondzuļu senkapi (Kara kapi), Valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis, atrodas Mazajos Ondzuļos;
  • Undrukānu senkapi, Valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis, atrodas Undrukānos.