Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / IEDZĪVOTĀJI
15.06.2024.

Iedzīvotāji

2000. g. Izvaltas pagastā bija 973 iedz., t. sk. 45,3% vīriešu, 54,7% sieviešu; bezdarba līmenis 19,7%. Iedz. blīvums (13,7 cilv./km2) ir viens no liel. Krāslavas rajonā. Nac. sastāvs: 76,6% latviešu, 15,4% krievu, 4% čigānu, 1,9% baltkrievu.
Ciemi: Izvalta - 359 iedz., Liukāni - 35, Meža Japini - 35, Lielie Valaiņi - 28, Beržine - 27, Mazie Suveizdi - 26 iedzīvotāji.
Izvaltas novadu senas ciltis apdzīvoja jau pirms 4000. gada. 1935. g. Izvaltas pagastā bija 7333 iedz., t. sk. 68% latviešu, 31% krievu, vācieši, poļi, ebreji.
1941. g. padomju varas iestādes izsūtīja divus Izvaltas pag. iedz., 1949. g. - 51 iedz. Padomju varas gados Izvalta bija kolhoza «Cīņa» centrs; 1989. g. tajā dzīvoja 388 iedzīvotāji. Liukānos bija 45 iedz., Jaunā Račinā - 45 (kopā ar Izvaidas staciju), Meža Japinos - 34, Berži-nē - 33 iedzīvotāji.

IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA STATISTIKA

2018.gada janvārī - Izvaltas pagastā ir 600 deklarētie iedzīvotāji.

2017.gada janvārī - Izvaltas pagastā ir 635 deklarētie iedzīvotāji.

2016.gada janvārī - Izvaltas pagastā ir 665 deklarētie iedzīvotāji.

2015.gada janvārī - Izvaltas pagastā ir 675 deklarētie iedzīvotāji.

Sociālā dienesta paziņojumi

Ceļvedis ES paku saņemšanai

Informacija par ES pakām

informacija.pdf