Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / IEVĒROJAMĀS PERSONĪBAS
15.06.2024.

J. Lukaševičs (1699-1779) - Jezuītu ordeņa misionārs, skolotājs, strādājis Izvaltā; apbed. Izvaltā.

J. Macilevičs (1805-1872) - prāvests, beidzis Izvaltas jezuītu ģimnāziju.

P. Koroševskis (1896-1982) - ilggadējs (1956.-1982. g.) Izvaltas baznīcas prāvests.

S. Ikaunieks (1904-1943) - Izvaltas pamatskolas pārzinis, sabiedrisks darbinieks, 1940. g. deportēts.

A. Ikauniece (1905-1978) - Izvaltas pamatskolas skolotāja, lietišķās mākslas meistare.

P. Švirksts (1920-1999) -ilggadējs (1982.-1999. g.) Izvaltas baznīcas prāvests.

V. Celitāne-Ivanovska (1921) - literāte, sabiedriska darbiniece; beigusi Izvaltas pamatskolu.

A. Onzule-Rode (1924-2001) -dzejniece; dz. Lielajos Ondzuļos, represēta

2018.gada 12. aprīlī Daugavpils novadpētniecības muzejā notika  konkursa „Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi” darbu prezentācija.

Lāsma Batarāga un Sanija Bogdāne no Izvaltas pamatskolas apkopoja informāciju par savu mūzikas skolotāju un folkloras kopas „Mozī latgolīši” vadītāju Silviju Stivriņu. Prezentējot darbu, meitenes ne tikai sirsnīgi runāja, bet arī nodziedāja tautasdziesmu un novadīja rotaļu, iesaistot tajā visus klātesošos. Žūrija arī labi novērtēja viņu darbu - 4. vieta.
Eva Marhileviča un Faustina Podjava no Krāslavas pamatskolas veidoja filmiņu par savu matemātikas skolotāju un klases audzinātāju, kā arī Izvaltas pagasta tautas deju kolektīva „Rudņa” vadītāju Ligitu Pelniku. Iesākot prezentāciju, meitenes ģitāras pavadījumā nodziedāja dziesmu - pašsacerētu veltījumu skolotājai, kura arī pati bija atbraukusi līdzi uz prezentāciju. Šo filmiņu var noskatīties(https://www.youtube.com/watch?v=CwB_h6P-WLg)