Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / TAUTAS NAMS
15.06.2024.

Izvaltas Tautas Nams

Izvaltas TN darbojas no 1928.gada. Izvaltas skolas skolotāja Anna Ikauniece 1928.gadā paralēli skolotājas pienākumiem uzsāka darbu arī ciema klubā. Toreiz ciema klubā darbojās dramatiskais kolektīvs, deju kolektīvs. Strādājot par mākslinieciskās daļas vadītāju ciema klubā, Anna Ikauniece nodibināja un vadīja Izvaltas jaukto kori. Viņa ciema klubā strādāja līdz 1978. gadam. Kluba vadītāja bija Jevdokija Sitnieka.

Septiņdesmitajos gados ciema klubs tapa par Kultūras namu, bet tagad to dēvē par Izvaltas pagasta Tautas namu.  

No 1984.gada par Izvaltas Tautas Nama vadītāju strādā Anastasija Platace.

Izvaltas Tautas Namā darbojas dažādi pulciņi:

  • Pagasta deju kopa "Rudņa"-  22 dalībnieki,
  • Pagasta deju kopa "Šaltupe"-  20 dalībnieki,
  • Folkloras kopa "Izvoltīši"  -  10 dalībnieki,
  • Bērnu folkloras kopa "Mozī latgalīši"-  18 dalībnieki,
  • Sieviešu vokālais ansamblis "Blāzma" – 8 dalībnieki,
  • Vīru trio "Ozols" – 3 dalībnieki,
  • Meiteņu vokālais ansamblis "Zemenes" - 4 dalībnieki,
  • Deju studija "Alisa"- 10 dalībnieki,
  • Daiļlasītāju pulciņš- 6 dalībnieki,
  • Daiļamatnieku pulciņš "Audējas" - 5 dalībnieki,

Tiek rīkoti valsts un tradicionālie svētki. Dažādi pasākumi tiek rīkoti kopīgi ar Izvaltas pamatskolu.

Tiek rīkotas dažādas izstādes: daiļamatnieku, ziedu, ražas , floristikas, gadskārtu.

Pašdarbības kolektīvi uzstājas ne tikai Izvaltā rīkotajos pasākumos, bet  arī novadā un ārpus novada ( Liepājā, Rīgā, Latgales novados, Igaunijā, Beļģijā, Polijā).

Finansiāli kultūras pasākumu rīkošanu atbalsta gan Krāslavas novads, gan Izvaltas pagasta pārvalde, vajadzības gadījumā nodrošina transportu.

  

Kultūras norises 2020.gadā

26.02.2020. Meteņdiena

25.03.2020. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena pie piemiņas Krusta

12.04.2020. Lieldienu un Jurģa dienas pasākums

02.05.2020. Latvijas diena. Deju kopu sadancis "Večerinka Izvaltā"

31.05.2020. Izvaltas pagasta "Bērnu svētki"

20.06.2020. Ielīgošana Izvaltā

04.07.2020. Izvaltas pagasta svētki

01.08.2020. Pilngadības svētki

26.09.2020. Miķeļdienu sagaidot, novada folkloras kopu saiets

17.10.2020. Rudens pašdarbnieku balle

31.10.2020. Svecīšu vakars

14.11.2020. Valsts dzimšanas diena. Pasākums "Zelta gadi"

25.12.2020. Ziemassvētku vakars

 

***

zinja_par_1_Izvaltas_svetkiem.pdf