Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / SAIMNIECĪBA
15.06.2024.

Lielākas lauksaimniecības ražošanas teritorijas ir sekojošas:

1)    Zemnieku saimniecība ”Birzstaliņa“ Mazos Ģenģeros –Lopkopība, piena ražošana;

2)    Zemnieku saimniecība ”Meža vēji“ Mazos Ģenģeros, Beržiņe, Mazie Murāni, Lielie pokuļi, Kozliškos- piena lopkopība;

3)    Zemnieku saimniecība ”Upmalas“, Izvaltā - aitkopība, graudkopība;

4)    Zemnieku saimniecība ”Ancāni“ Kozliškos, Lielie Pokuļi, Lielie Murāni – aitkopība, graudkopība;

5)    Zemnieku saimniecība ”Aparnieki“ Lielie Murāni;

6)     Zemnieku saimniecība ”Ceļmalas“ Lielie Truļi;

7)     Zemnieku saimniecība ”Druvieši“ Izvalta, Meža japiņi, Liukāni, Mazie šķipuri, Kozliškas - graudkopība, sēklkopība;

8)     Zemnieku saimniecība ”Ezerkrasts“ Sprūģi - tūrisms;

9)     Zemnieku saimniecība ”Līgatņu mājas” Rimšāni;

10)    Kooperatīvā sabiedrība „Izvalta” darbojas Izvaltas ciema teritorijā - pakalpojumu sniegšana, graudkopība, gateris;

11)    Zemnieku saimniecība ”Madaras”- graudkopība;

12)    Zemnieku saimniecība ”Meža mājas" - bioloģiskā saimniecība;

13)    Zemnieku saimniecība ”Gundegas" Rimšāni - aitkopība;

14)    Zemnieku saimniecība ”Vīnogas" - graudkopība

Saimniecība

Izvaltas pagastā ir 20 zemnieku saimniecības 552,3 ha kopplatībā, 499 piemājas saimniecības 5329,8 ha kopplatībā. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3892,8 ha, no tiem 3135,5 ha aizņem aramzeme, 27,2 ha - augļu dārzi, 132,4 ha -pļavas, 597,7 ha - ganības; meliorēti 1208,0 ha. Meži aizņem 1978,1 ha, krūmāji - 216.5 ha. Zemes vidējā kadastrālā vērtība 400 EUR/ha.
Pagastā reģistrētas 30 zemnieku saimniecības. 1992. g. kolhoza «Cīņa» vietā tika izveidota paju sabiedrība «Izvalta» (tagad kooperatīvā sabiedrība),
kas specializējusies graudaugu šķirnes sēklu audzēšanā. Tā sniedz servisa pakalpojumus. Kooperatīvā sabiedrība «Izvalta» ir vairāku ikgadīgo konkursu «Sējējs» laureāte. SIA «Drobis» ir šķembu ražošanas un grants drupināšanas cehs. Izvaltā ir divi veikali. Pagasta iedzīvotājiem preces piegādā arī autoveikali.
Pagastu šķērso dzelzceļa līnija Rīga-Indra (st. Izvalda un Silava) un 2. šķiras autoceļi Krāslava-Izvalta-Sķeltova-Aglona (V636), Izvalta-Naujenes stacija-Krīvāni (V637), Izvalta-Kombuļi (V638), Izvalta-Borovka (V660) un pievedceļš Izvaidas stacijai (V689).
1935. g. Izvaltas pagastā bija 1544 saimn.; 7633 ha aizņēma aramzeme, 2485 ha - pļavas, 745 ha - ganības. Visvairāk audzētās kultūras bija rudzi (21% sējumu koppl.) un mieži (12%). Darbojās vairākas ūdensdzirnavas.
Padomju varas gados 1949. g. tika nodibināts pirmais kolhozs «Cīņa». 1961. g. tam pievienoja citas saimn.; kolhozs «Cīņa» bija viens no Krāslavas rajona spēcīgākajām saimniecībām ar labu materiāli tehnisko bāzi. Tā kopplatība bija 6890 ha. Izvaltā darbojās krejotava.