Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / BIBLIOTĒKA
14.06.2024.

Bibliotēkas darba laiks:

Otrdiena- 8.00-17.00

Trešdiena- 8.00-17.00

Ceturtdiena- 8.00-17.00

PIektdiena- 8.00-17.00

Sestdiena- 8.00-17.00

Pusdienu pārtraukums- 12.00-13.00

Svētdiena- brīvdiena

Pirmdiena-brīvdiena

Grāmatu svētki Izvaltā.

Izvaltas pagasta bibliotēka atrodas:

Saules ielā 1, Izvalta, LV-5652, Krāslavas raj.

tālr. 65626518

 

Par bibliotēku.

 

  Par Izvaltas pagasta bibliotēkas dzimšanas gadu tiek uzskatīts 1946.gads (spriežot pēc pirmā ieraksta Izvaltas pagasta bibliotēkas Inventāra grāmatā nr.1.).

   Pirmajos bibliotēkas pastāvēšanas gados par tās vadītājiem strādāja Fjodors Kuzmins, Ņina Koroļeva, Raisa Krasņakova.

   1957. gadā, pēc Rīgas kultūras darbinieku tehnikuma beigšanas, par bibliotēkas  vadītāju sāka strādāt Lūcija Slapiņa, kurai Izvaltas bibliotēka kļuva par pirmo un vienīgo darba vietu, nostrādājot gandrīz 40 gadus.

No 1993.gada novembra Izvaltas bibliotēkā sāka strādāt Anna Butāne.

Anna par bibliotēkas vadītāju nostrādāja 10 gadus, kura turpina savas priekšteces Lūcijas Slapiņas darbu. Izglītība- augstākā, absolvēta LLA, ekonomikas un darba organizācijas specialitāte. Strādājot par bibliotēkas vadītāju, pabeigti vairāki kursi profesijas pilnveidei.

Bibliotēka savas pastāvēšanas laikā vairākas reizes  tika pārvietota dažādās vietās.

2003.g. no kolhoza laikā celtām bērnudārza telpām tā tika pārvietota uz Izvaltas pamatskolas ēku, kas atrodas tieši ciematā centrā un to ir ērti apmeklēt gan ciemata iedzīvotājiem, gan skolēniem un skolotājiem.

   No 2004. gada aprīļa par bibliotēkas vadītāju strādā Vita Japiņa. Izglītība vidējā-speciālā, (grāmatveža specialitāte). Bibliotekārā darba  apguvei tika apmeklēti vairāki kursi ko rīkoja gan LNB, gan aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", gan kursi, kas tika organizēti bibliotekāriem "Trešais tēva dēls" projekta ietvaros, gan arī semināri, ko organizē KCB.

 

Izvaltas pagasta Tautas bibliotēka


Grāmatu svētki Izvaltā

 

Avots: Ezerzeme
23. oktobris 2009, 17:41


Piektdien, 16. oktobrī, Izvaltā bija kā nekad cilvēku pilns — tieši te šogad notika tradicionālie rajona grāmatu svētki, nu jau astotie. Pasākuma iniciators visas Latvijas mērogā joprojām ir Lauku bibliotēku atbalsta fonds, kura veidotāja un vadītāja Biruta Eglīte veltīja uzmanību arī šī gada svētkiem.