Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / KULTŪRAS PIEMINEKĻI
13.07.2024.

15/07/2015

Dieva Gars atklāj Dieva vīziju cilvēkam, draudzei un tautai. Tā ikviens pārkāpj pāri savam egoismam, savam „es”, un cilvēki sāk sadarboties viens ar otru kopēja mērķa labā. (Zbigņevs Stankevičs)

Tā Izvaltas draudzē, kad prāvests Guntis Brūvers aicināja Izvaltas draudzes locekļus iesaistīties baznīcas teritorijas labiekārtošanā, daudzi draudzes locekļi atsaucās ar visu sirdi. Līdz šim nav bijusi tāda tradīcija un kādam varbūt arī nebija līdz galam saprotams, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tagad gandarījums un lepnums ir ikkatram. Paveikts ir ļoti daudz. Kā arī – daudz vēl darāmā. Pamazām mūsu draudze kļūst kā vienots organisms, sākas sadarbība un draudzes uzplaukums. Ikviens draudzes loceklis, ikviena aktivitāte stiprina draudzi, piepilda kādu konkrētu vajadzību.

Paldies darba darītājiem, brīvprātīgajiem draudzes locekļiem par darbu, Izvaltas pagasta pārvaldei, tās vadītājai Mārai Miglānei un visiem ziedotājiem par ziedojumiem, Izvaltas Svētās Annas Romas katoļu baznīcas apkārtnes labiekārtošanā. Lai Dievs Jūs svētī!

Visi, kas vēlas palīdzēt iesākto darbu pabeigšanā, Izvaltas svētās Annas Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošanā, var veikt ziedojumu kontā.

 

Kultūras pieminekļi

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: Izvaltas (Berezaukas) pilskalns ar apmetni, Kalna Boliņu senkapi, Lielo Truļu I un II senkapi, Onzuļu senkapi (Ondzuļu senkapi, Kara kapi), Murānu pilskalns, Un-drukānu senkapi. Nozīmīgi arhitektūras piemin, ir jezuītu laikā (17. gs.) celtais klostera komplekss ar vēlāko laiku pārbūvēm, Izvaltas katoļu baznīca, 1812. g. kara krievu oficiera kapa krusts Silavas stacijas apkaimē. Izvaltā ir 2. pas. karā kritušo kapi, pie Izvaltas baznīcas - krusts ar piemiņas plāksni.