Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi / TERITORIJA
14.06.2024.

TERITORIJA

Izvaltas pagasta karte

Izvalta pirmo reizi minēta 1625. g., kad tur ieradās jezuīti un nodibināja savu misiju. 1937. g. Izvaltas pag. platība bija 13 360 ha.
1945. g. Izvaltas pagastā tika izveidots Izvaltas, Kozlišku, Peipiņu, Sprukstu, Staškevicu, Stivriņu un Sķeltovas ciems, bet pagasts1949. g. likvidēts. Turpmāko administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā liela daļa bij. Izvaltas pag. terit. tika pievienota tag. Sķeltovas pagastam, neliela daļa - tag. Naujenes pag., savukārt tag. Izvaltas pagastam pievienota neliela daļa bij. Krāslavas pag. Tagadējās Izvaltas pag. robežas izveidojās 1977. g., kad Izvaltas ciemam tika pievienota daļa Daugavpils rajona Biķernieku ciema teritorijas. 1990. g. Izvaltas pag. atjaunots.