Aktīvā lapas iedaļa: Jaunumi
05.06.2020.
Darba laiks:

Pirmdiena   

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Otrdiena    

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Trešdiena   

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Ceturtdiena

8.00 -12.00; p.p.; 12.30 – 17.15

Piektdiena   8.00 -13.00

 

ATTĀLINĀTĀS ĀRSTU KONSULTĀCIJAS

„Veselības centrs 4” ārstu, augsti kvalificētu speciālistu attālinātās konsultācijas pieejamas:

telefonkonsultācijas - platformā www.piearsta.lv

videokonsultācijas - platformā www.doconline.lv

Izvaltas pamatskola

Avots www.kraslavasvestis.lv

Informatīvā lapa par COVID-19 izplatību Latvijā

Krāslavas novada domes un iestāžu darbība tiks nodrošināta attālināti!

    Izvaltas pagasta teritorija ir interesanta ar savu vēsturi, tradīcijām, saimniecisko dzīvi, dabas ainavām un cilvēkiem. 
    Priecājamies, ka tā ik dienu kļūst sakoptāka, un cilvēki jūtas arvien labāk, spēj realizēt savus mērķus un ieceres.
    Mūsu puses ļaudis allaž cēluši Izvaltu saulītē – ar dzirkstošo balsi un skanīgajām dziesmām, raito dejas soli, izaustiem rakstiem un ikvienu labi paveiktu darbu. 
    Cenšamies mūsu pagastu padarīt tīkamu sev, saviem bērniem, mazbērniem un ciemiņiem. Gaidām ikvienu Izvaltā!