Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
06.03.2021.

Pašvaldības 2020.gada budžets