Aktīvā lapas iedaļa: Pagasta pārvalde / Aktuāli
01.10.2023.

Pašvaldības 2020.gada budžets